Posty

Wyświetlanie postów z 2017

Poetyckie zmagania z czasem / M. Wójtowicz

Zaspokajanie poetyckiego głodu / M. Południak

Grała w nas gra - antologia

Odyseja Si Lewena

"Mezalians" Mariusza Jagiełły